Предупреждение 10/2014

Avviso10. Крайно класиране

Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

"Кариери за стратегическите производствени системи в Пулия"

Редакционен материал обработка техник курс, концепция,

проект контрол/рисунка и графика"

Класификацията, одобрени от det. 2014/0003007 на 24/11/2014 и публикуван на. ХЪЛЦАМ # 166 на 4/12/2014. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на ХЪЛЦАМ не. 166 на 04/12/2014

Прочетете повече....

Предупреждение 10. Списък на кандидатите, допуснати до селекцията

Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
"Кариери за стратегическите производствени системи в Пулия"
Редакционен материал обработка техник курс, концепция,
проект контрол/рисунка и графика"

Класификацията, одобрени от det. 2014/0003007 на 24/11/2014 и публикуван на. ХЪЛЦАМ # 166 на 4/12/2014. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на ХЪЛЦАМ не. 166 на 04/12/2014

Прочетете повече....

Публично известие не. 10/2014

ПРОВИНЦИЯ ФОДЖА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ FG 10/2014

 

POR Пулия ЕСФ 2007/2013 – Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на хълцам # 166 от 04/12/2014.

Проект частично финансирани от ЕСФ, от държавата, от региона Пулия за реализация на плановете за прилагане на дейностите на ЕСФ POR ПУЛИЯ 2007-2013 делегира на провинция Фоджия.

Прочетете повече....

Отиди в началото