ПРОВИНЦИЯ ФОДЖА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ FG 10/2014

 

POR Пулия ЕСФ 2007/2013 – Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на хълцам # 166 от 04/12/2014.

Проект частично финансирани от ЕСФ, от държавата, от региона Пулия за реализация на плановете за прилагане на дейностите на ЕСФ POR ПУЛИЯ 2007-2013 делегира на провинция Фоджия.

Код на проект PORIV73FG 1014520.01

 

Проект

"Редакционен материал обработка техник, концепция, проект контрол/рисунка и графика"

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ

Организатор- PSA Корпорейшън ООД

Място:Манфредония

Курс период: Януари – юли 2015

Продължителност – 600 часа

Краен срок за подаване на заявления - 13/02/2015

Курс цели

Формирането на професионалният профил на графика, може да:

 • създаване и прилагане на проект диаграма така оригинален и автономни;
 • дизайн и процес, в електронен или хартиен формуляр, изображения, текстове и редакционни материали;
 • сътрудничи с редакционния екип за изграждане на сложни videoimpaginato;
 • контрол и надзор на проекта.

 

Получателите

Необходимите изисквания

Обучението е насочена към максимум 18 участниците притежават следните характеристики::

 • Завършилите или завършили до 29 години включително.
 • или постоянно местожителство в провинция Фоджия.

Приоритет ще се дава на технически дипломи, Подобно на профил.

Ще бъдат оценявани в компютърни и удостоверяващ кандидати преференциално.

Съдържанието и организацията на курса

Курсът е структурирана в 16 Модули за обучение, продължение на стаж, предшествани от анализ на нуждите, общи за всички участници, съчленени както следва:

 • или Добре дошли вход
 • или Правила за безопасна работа
 • или Чужди езици за графика
 • или Визуална комуникация
 • или Естетика на графики
 • или Компютърни системи за графика
 • или Графичен софтуер
 • или Photoshop
 • или InDesign
 • или Илюстратор
 • или Уеб графики
 • или Редактиране на графика
 • или Методология на проекта
 • или Производствената система Редакционна
 • или Техники на comunicazione pubblicitaria
 • или Storia della grafica

 

La partecipazione al corso è gratuita e obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche.

Al termine delle attività corsuali i partecipanti riceveranno un attestato di qualifica.

Modalita’ di partecipazione e selezione

Gli aspiranti corsisti dovranno inoltrare la domanda di ammissione (conforme all’Allegato 1 del presente bando e scaricabile dal sito internet o disponibili direttamente in sede) indirizzandola a PSA corporation srl S.S. 89 km 173,310 – Zona Industriale PIP Lotto 4 71043 Манфредония (FG), o mediante consegna a mano c/o Segreteria, allo stesso indirizzo, tutti i giorni dalle ore 9.00 в часове 13.00 escluso il sabato e festivi.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 на 13 Febbraio 2015.

La domanda di ammissione, conforme all’allegato 1, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere corredata di:

- Curriculum vitae in formato europeo con espresso consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003;

- Copia conforme di un documento di identità in corso di validità, con firma autografa;

La selezione dei partecipanti consisterà in prove mirate alla valutazione e certificazione delle competenze in ingresso dei candidati. Gli esiti di tale azione daranno luogo ad una graduatoria da cui si attingeranno i 18 partecipanti al corso.

 

Scarica il Bando 10/2014 e la domanda di iscrizione.

INFORMAZIONI

Per info: dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 12,30

tel. 0884.549411

e-mail: psa.formazione@gmail.com

Sede Ente: S. S.. 89 km 173,310 – Zona Industriale PIP Lotto 471043 Манфредония (FG)