psa_formazione

psa_formazione

(0 comments, 11 posts)

This user hasn't shared any profile information

Постове от psa_formazione

Публично известие не. 5/2018

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI

"PROGRAMMATORE SOFTWARE INDUSTRIALI

POR PUGLIA FESR –FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.4. – Публично известие не. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” approvato con Decisione C(2015)5854 на 13/08/2015 pubblicato sul BURP n. 128 на 04/10/2018 Approvazione graduatorie con D.D. della Sezione Formazione Professionale n. 638 на 6 giugno 2019 pubblicato sul BURP n. 65 на 13/06/2019 Attività formative finanziate dal POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 – Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” codice pratica: 4KY6UN5

Прочетете повече....

Курс за подготовка за конкурс в професор

ПОЛУЧАТЕЛИТЕ: Кандидатите в конкурса за председател за всички класове на конкуренция на всеки клас.

Цел ": В хода на подготовката за състезанието стол, възнамерява да предоставя моменти на изследването, разследване и обсъждане на доводите, изисквани от писмените работи на училищния конкурс 2016. Ще има и доказателства за изпит симулация и практически тестове.

Прочетете повече....

Avviso10. Крайно класиране

Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

"Кариери за стратегическите производствени системи в Пулия"

Редакционен материал обработка техник курс, концепция,

проект контрол/рисунка и графика"

Класификацията, одобрени от det. 2014/0003007 на 24/11/2014 и публикуван на. ХЪЛЦАМ # 166 на 4/12/2014. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на ХЪЛЦАМ не. 166 на 04/12/2014

Прочетете повече....

Предупреждение 10. Списък на кандидатите, допуснати до селекцията

Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
"Кариери за стратегическите производствени системи в Пулия"
Редакционен материал обработка техник курс, концепция,
проект контрол/рисунка и графика"

Класификацията, одобрени от det. 2014/0003007 на 24/11/2014 и публикуван на. ХЪЛЦАМ # 166 на 4/12/2014. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на ХЪЛЦАМ не. 166 на 04/12/2014

Прочетете повече....

Семинар : Подобряване на бизнес резултатите

Семинарът участващи служители, управлението на компанията, на преподавателски и непреподавателски състав и управление на институцията.

По време на семинара, директорът на институцията в съответствие с администрацията на Penta система srl представи плана, на човешките ресурси, ангажирани в плана в този ден, методиката на обучение, обучителните модули, целите на плана за обучение.

Прочетете повече....

psa_formazione's RSS Feed
Отиди в началото