Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
"Кариери за стратегическите производствени системи в Пулия"
Редакционен материал обработка техник курс, концепция,
проект контрол/рисунка и графика"

Класификацията, одобрени от det. 2014/0003007 на 24/11/2014 и публикуван на. ХЪЛЦАМ # 166 на 4/12/2014. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на ХЪЛЦАМ не. 166 на 04/12/2014

Проект частично финансирани от ЕСФ, от държавата, от региона Пулия за реализация на плановете за прилагане на дейностите на ЕСФ POR ПУЛИЯ 2007-2013 делегира на провинция Фоджия.

ТРЕСКА. ПРОЕКТ PORIV73FG 1014520.01

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА ВЗИМАТ СЕЛЕКЦИЯТА

N.

ФАМИЛНО ИМЕ

Име

бележки

1

MAC РИТА

допуснати

2

ZINO АНТОНИО

допуснати

3

ZINO МАТЕЙ

допуснати

4

Немски БЕНЕДИКТ

допуснати

5

ГЕЙНС АНТОНЕЛА

допуснати

6

УВАЖАЕМИ САРА

допуснати

7

PAGADALA РАФАЕЛЕ

допуснати

8

ПЕЧАЛБА ЛУЧАНО

допуснати

9

ЗВЕЗДЕЛИНА КОСТАДИНКА

допуснати

10

ЗВЕЗДЕЛИНА КЛЕЪР

допуснати

11

RIGANTI ФРАНЧЕСКО PIO

допуснати

12

ВОЙНА МАРИЯ

допуснати

13

CIOCIOLA РИТА

допуснати

14

ВОЙНА ЮЛИЙ

не се допуска

15

ROSANIA НОВИНИ

допуснати

16

КЛЕМЕНТЕ RAFFAELLA

допуснати

17

MAC ЛИЗ

допуснати

18

КОВАЧНИЦАТА АНДРЕА

допуснати

19

ESE МИКЕЛЕ

допуснати

20

КОТКИ МАРТИНО

допуснати

21

ZAINAL МАРИО

допуснати

22

МАЗОЛА МАРИЯ ПИА

допуснати

23

LAURIOLA МАКСИМАЛНО

допуснати

24

BANGURA ЕНЦО

допуснати

25

ГАЛАХЪР ДЖАНЛУКА

допуснати

26

РИНАЛДИ МАТЕЙ

допуснати

27

CIOCIOLA МАТЕЙ

допуснати

28

ЛЕЙДИ CONCETTA

допуснати

29

ТАН ДЕМЕТРА

допуснати

30

ТАНЯ МАРИАНА

допуснати

Писменият изпит ще се проведе, за n. 29 допустими кандидати и изброени по-горе, в дата Петък 20/02/2015 в часове 10,00 в помещенията на учебното заведение
PSA Корпорейшън ЕООД в Манфредония, S. S.. 89 Km 173,313 PIP промишлена зона – много 4

След писмения тест ще продължи с индивидуални мотивационни интервюта.

Всички n. 29 Кандидатите трябва да представят, в гореспоменатия ден и час, притежаването на валиден идентификационен документ. Не показва на ден, графици и място за писмения тест, изключва селективната тестове.

В този случай, в сила кандидати ще се счита quitters и изключени от тестовете за подбор.