Публични съобщения

Публично известие не. 5/2018

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI

"PROGRAMMATORE SOFTWARE INDUSTRIALI

POR PUGLIA FESR –FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.4. – Публично известие не. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” approvato con Decisione C(2015)5854 на 13/08/2015 pubblicato sul BURP n. 128 на 04/10/2018 Approvazione graduatorie con D.D. della Sezione Formazione Professionale n. 638 на 6 giugno 2019 pubblicato sul BURP n. 65 на 13/06/2019 Attività formative finanziate dal POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 – Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” codice pratica: 4KY6UN5

Прочетете повече....

Avviso10. Крайно класиране

Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

"Кариери за стратегическите производствени системи в Пулия"

Редакционен материал обработка техник курс, концепция,

проект контрол/рисунка и графика"

Класификацията, одобрени от det. 2014/0003007 на 24/11/2014 и публикуван на. ХЪЛЦАМ # 166 на 4/12/2014. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на ХЪЛЦАМ не. 166 на 04/12/2014

Прочетете повече....

Предупреждение 10. Списък на кандидатите, допуснати до селекцията

Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
"Кариери за стратегическите производствени системи в Пулия"
Редакционен материал обработка техник курс, концепция,
проект контрол/рисунка и графика"

Класификацията, одобрени от det. 2014/0003007 на 24/11/2014 и публикуван на. ХЪЛЦАМ # 166 на 4/12/2014. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на ХЪЛЦАМ не. 166 на 04/12/2014

Прочетете повече....

Публично известие не. 10/2014

ПРОВИНЦИЯ ФОДЖА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ FG 10/2014

 

POR Пулия ЕСФ 2007/2013 – Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на хълцам # 166 от 04/12/2014.

Проект частично финансирани от ЕСФ, от държавата, от региона Пулия за реализация на плановете за прилагане на дейностите на ЕСФ POR ПУЛИЯ 2007-2013 делегира на провинция Фоджия.

Прочетете повече....

Публично известие не. 4/2013

PROGETTI AMMESSI SOGGETTO ATTUATORE PSA CORPORATION SRL

Codice pratica 72YCT85Valorizzare e potenziare il capitale umano più benessere e più produttivitàAzienda Beneficiaria: Рад промишлено оборудване Srl

NEWS:

Codice pratica KY6UU75Migliorare le performance aziendali sicurezza, ambiente e rischi interni ed esterniAzienda Beneficiaria: Penta System Srl

NEWS:

Прочетете повече....

Отиди в началото