УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО

"ПРОГРАМИСТ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СОФТУЕР"

ПОР ПУЛИЯ ЕФРР – ЕСФ 2014-2020 – Ос VIII – действие 8.4. – Публично известие не. 5/ЕСФ/2018 "Публично обявление за проекти за обучение, насочени към придобиване на регионални професионални квалификации в "приоритетните" сектори, одобрени с Решение В(2015)5854 на 13/08/2015 публикувано в оригване n. 128 на 04/10/2018 Одобрение на класацията с Д.Д.. Секция за професионално обучение. 638 на 6 Юни 2019 публикувано в оригване n. 65 на 13/06/2019 Дейности за обучение, финансирани от ЕФРР ПОП Puglia - ЕСФ 2014-2020 – Ос VIII "Насърчаване на устойчивостта и качеството на заетостта и подкрепа за професионална мобилност": 1000000000000000

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ФИГУРА

Компютърно програмиране и техника на разработка (Инженер за софтуерно програмиране и разработка) разработване на компютърни програми на даден език или програмна среда в съответствие със спецификациите, определени по време на проектиране. Професионалната фигура се характеризира с добри общи познания по софтуерния компонент на компютърните науки със силна специализация в един или повече езици или програмни среди: може да разработи софтуера в съответствие със спецификациите, определени, писане на кода на програмите и грижа за отстраняването на грешки, да получите до крайния тест и доставка и монтаж на клиента. Обикновено се наема на работа в трудово правоотношение,, срочни или неопределени- Тя може също така да работи, особено в ранните етапи на работното. Накрая, можете да се възползвате от, ако имате намерение да работите за различни клиенти с по-високо ниво на независимост.

Организиране на обучителни дейности

Курсът е с продължителността на 600 толкова съчленена:

- 360 часове клас (теоретични уроци и практически упражнения)

- 240 часове стажове , от които част, която трябва да се извърши извън региона.

Уроците ще се проведат в централата на PSA CORPORATION SRL, намира се на Виа Евклид sn – Зона Ин.ле Пип Лото 4 в Манфредония , Понеделник до Петък от 08:30 да 13:30.

Известно е, че курсовете за професионално обучение, на цялата регионална територия, на разположение на военните, които са на разположение в конфиденциална 15% на наличните седалки, както е предвидено в ОПЕРАТИВНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ между регион Пулия и Военното командване "Пулия" в областта на професионалното обучение и настаняване на пазара на труда на освободените и уволнени доброволни войници", посочено на 02 Юли 2014.

ОБРАЗОВАТЕЛНО АРТИКУЛАЦИЯ

N.

Обозначение на ФФ.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧАСОВЕТЕ

1 Приемане и насоки 6
2 Околна среда и устойчиво развитие 12
3 Превенция и безопасност 16
4 Създаване на бизнес 16
5 Декларация за поверителност 20
6 Законодателство за равните възможности 12
7 Английски език 50
8 Четене на технически чертеж 50
9 хардуер 50
10 Организация на работата 20
11 Инсталиране на софтуер 50
12 Поддръжка на софтуер 58
13 стаж 240

стаж

Етап етап ще се проведе в централата на партньорските компании, участващи в проекта:

фирма

ВИД СТАЖ

БМ СПА ЦЕНТЪР – КОСТА ВОЛПИНО (Бг) Стажове извън региона – Ломбардия (30 часа)
ОТКРИТО ПЪРВЕНСТВО НА САЩ – МИЛАНО (ми) Стажове извън региона – Ломбардия (30 часа)
Меки технологии – Джудит Жиджикария (Tn) Стажове извън региона – Ломбардия (30 часа)
КОРПОРАЦИЯ ПСА – МАНФРЕДОНИЯ (1000000) Регионален стаж
АЗЕРНЕТ - ДЪРЖЕШЕ СЕ КУЛА (1000000) Регионален стаж
СВЪРЗВАНЕ НА ТОЧКИТЕ – Фоджия Регионален стаж
10000000000000000.M 00000. електроника – Фоджия Регионален стаж
1000000000000000000000 – Фоджия Регионален стаж
ФБР. СЛО - МАНФРЕДОНИЯ (1000000) Регионален стаж
LAN СИСТЕМА SRL – ФОДЖА (1000000) Регионален стаж
Пента система SRL – Бари Регионален стаж
ако. МА ИНДУСТРИАЛ - МАНФРЕДОНИЯ (1000000) Регионален стаж
СТАРТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА – Фоджия Регионален стаж
TEKNA АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ – Фоджия Регионален стаж
TECNOMASTER.BIZ – 10 (1000000) Регионален стаж
Община ТЕКНОРАМА – МАНФРЕДОНИЯ (1000000) Регионален стаж

В приемните фирми студентите ще бъдат оборудвани с необходимото оборудване и оборудване, както и с лични предпазни средства. Стажантите ще бъдат покрити от застраховка за злополука.

 

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЕРТИФИКАТИ

В края на пътуването, обучението за определен брой часове не по-малко от броя на студентите, които са присъствали на 70% от общата продължителност на. Тя ще бъде издадена на студентите, в края на курса на обучение, след полагане на изпит, удостоверението за професионална квалификация

Предложеният тук курс на обучение ще позволи, Студенти, да получат допълнителни сертификати в подкрепа на квалификацията на ” Програмист на промишлени софтуер”.

Ще бъдат издадени допълнителни сертификати, така или иначе, след специфична оценка на компетенциите.

Поради съществуващите споразумения със сертифициращите органи и акредитациите на, изпит за оценка на уменията и придобиване на допълнителни сертификати за.

Допълнителните изпити ще бъдат направени в централата на PSA, в сътрудничество със сертифициращите органи.

Сертифициране

Нововълни обучение на работниците. Държавни региони (16 часа)
Сертифициране на английски език

Институционални партньори на проекта

- 2000000000000 (Италианска конфедерация на МСП)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

  • са изпълнили задължението за образование и обучение или да бъдат;
  • да са на възраст под 18 години 35 Години;
  • да бъдат безработни и записани в МНС като референция към датата на записване в курса или да не са;
  • да пребивават или имат местоживеене в община в регион Пулия;

За участие в курса може да кандидатства и военен персонал, който е на не по-малко от 100 години, 15% на наличните седалки, както е предвидено в ОПЕРАТИВНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ между регион Пулия и Военното командване "Пулия" в областта на професионалното обучение и настаняване на пазара на труда на освободените и уволнени доброволни войници", посочено на 02 Юли 2014.

РЕЖИМ НА ИЗБОР

Ако броят на заявленията за регистрация. 20, органът, ще се пристъпи към подбора на:

- Психо тест – способност

- Мотивационно интервю

Комисията за подбор ще се състои от: мениджър "Човешки ресурси", технически лектор в областта и член на персонала ПСА Корпорация ООД

Класирането на допуснатите в курса ще бъде публикувано на уебсайта www.psa-corporation.com и на страницата на PSA корпорация – професионално обучение (www.facebook.com/psacorporationformazione).

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявленията за регистрация могат да бъдат 25 Октомври[1] :

- На ръка на р.р. – Via Евклид Сн, Тото за пип зона 4 Манфредония от понеделник до петък от 09:00 да 13:00

- Чрез имейл адрес, за да formazione@psa-corporation.com

- С ак адрес за psacorporationsrl@pec.it

- С препоръчано писмо до PSA CORPORATION SRL – Via Euclide Sn, Тото за пип зона 4 – 71043 Манфредония (1000000), датата на пристигане на заявката е автентична.

Заявлението трябва да се придружава от:

- Копиране на валиден ИД

- Копие от Данъчния кодекс

- Копие от дипломата или подходяща документация, която да гарантира изпълнението на правото и задължението за образование и обучение (за всички участници, ES.: свидетелство за задължително образование и/или свидетелство за професионална квалификация най-малко три години)

- В ход е DID (за участниците, които декларират статус на безработните лица във фазата на кандидатстване);

- сертификация съгласно DPR. 445/2000, за да му се удостовери статус на неактивни (за участниците, които декларират статус на неактивните на етапа на кандидатстване);

- автобиография, подписана и предоставена под формата на самостоятелна декларация по чл.. 76 на Г.П.п.р.. 445/2000 както и да включва изявление относно обработката на данни съгласно. 196 на 30 Юни 2003, рег.. (ес) 10. 100000000000000000000000000000000 (Така наречените. GDPR) относно обработването на лични данни.

За повече информация, моля, обадете се на: 0884.549411 или посетете уебсайта www.psa-corporation.com или страницата на facebook PSA корпорация – професионално обучение (www.facebook.com/psacorporationformazione).


[1] Органът си запазва правото да удължи срока на валидност на.

 

Изтеглете забрана 5/2018 И приложение.

информация

За информация: От понеделник до петък от 09,00 да 12,30

Тел. 0884.549411

Имейл: formazione@psa-corporation.com

ПСА Корпорация ООД

Седалището на: Улица Евклид, Сн – S. S.. 89 km 173,310

Лото индустриална зона 4 – 71043 Манфредония (1000000)

Ente di formazione Акредитация – codice 41000000000000

1000000000000: 02911420962 – Кодис фискална фискална: 08079610153.