Публично оповестяване FG/10/2014, ОС IV – ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

"Кариери за стратегическите производствени системи в Пулия"

Редакционен материал обработка техник курс, концепция,

проект контрол/рисунка и графика"

Класификацията, одобрени от det. 2014/0003007 на 24/11/2014 и публикуван на. ХЪЛЦАМ # 166 на 4/12/2014. По проект, одобрен от провинция Фоджа с d. D. n. 3007 на 24/11/2014 Публикувано на ХЪЛЦАМ не. 166 на 04/12/2014

Проект частично финансирани от ЕСФ, от държавата, от региона Пулия за реализация на плановете за прилагане на дейностите на ЕСФ POR ПУЛИЯ 2007-2013 делегира на провинция Фоджия.

ТРЕСКА. ПРОЕКТ PORIV73FG 1014520.01

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

Цялостната оценка на скрининг тестове (Индивидуални мотивационно интервю и писмен тест) извършвани в деня 20/02/2015 окаже ДОПУСНАТИ ДО КУРСА с кандидатите за сертифициране (от n. 1 в n. 18), Аз също съм ДОПУСНАТИ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ кандидати от не. 19 в 22, Според следното класиране:

N

ФАМИЛНО ИМЕ

Име

1

МАЗОЛА МАРИЯ ПИА

2

LAURIOLA МАКСИМАЛНО

3

CIOCIOLA МАТЕЙ

4

КОВАЧНИЦАТА АНДРЕА

5

КОТКИ МАРТИНО

6

PAGADALA РАФАЕЛЕ

7

ТАН ДЕМЕТРА

8

MAC РИТА

9

BANGURA ЕНЦО

10

ESE МИКЕЛЕ

11

ТАНЯ МАРИАНА

12

RIGANTI ФРАНЧЕСКО PIO

13

РИНАЛДИ МАТЕЙ

14

ZINO МАТЕЙ

15

Немски БЕНЕДИКТ

16

УВАЖАЕМИ САРА

17

ЗВЕЗДЕЛИНА КОСТАДИНКА

18

ПЕЧАЛБА ЛУЧАНО

19

ГЕЙНС АНТОНЕЛА

20

КЛЕМЕНТЕ RAFFAELLA

21

CIOCIOLA РИТА

22

ЗВЕЗДЕЛИНА КЛЕЪР

В случай на анулиране ще дадем възход за да превъртите списъка. Всяко искане за сертификат за писмени изпитвания и за резултатите от гласуването се урежда съгласно условията на Закона за поверителност.

Този КРАЙНОТО класиране е валиден като официалното уведомление на СВИКВАНЕТО, на регистрираните студенти и одитори, ден 26/02/2015 в часове 8,30, в помещенията на учебното заведение PSA CORPRORATION srl, в Манфредония, S. S.. 89 Km 173,313 PIP промишлена зона – много 4.