Szkolenie PSA

Rosną i przystosować się do zmieniającego się świata jest niezbędne w celu zaktualizowania zawsze szkolenia.

PSA jest tak skonstruowane, aby zapewnić klientowi kompleksową obsługę, stanie zaspokoić każdą potrzebę.

Oferuje usługi automatyki przemysłowej i szkolenia zawodowego na różnych poziomach za pomocą wyspecjalizowanych ekspertów w obszarach tematycznych i we współpracy z certyfikowanych agencji.

Od lat zapewnia, dla podmiotów publicznych i prywatnych, ścieżki kształcenia zawodowego finansowane i w dalszym ciągu katalog.

PSA Corporation Ltd z 2005, W zależności od ich strategii rozwoju i razy, zdecydowali się na zaimplementowanie systemu zarządzania jakości wewnętrznych zgodnie z ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.

Psa Corporation Ltd jest akredytowana organizacja szkolenia na obszarze sztuki regionu Puglia. 25 akapit 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 Sie 2002 e s.m.i. i zatwierdzone aktem wykonawczym nr. 1856 z 05/11/2020 (Kodeks postępowania N-4KY6UN5) – Biuletyn Urzędowy Regionu Apulii nr. 74 z 06/03/2021.

Przejdź do góry