Kev kawm PSA

Loj hlob thiab hloov kev mus rau lub ntiaj teb hloov nws tseem ceeb heev uas yuav tau nco ntsoov hloov kev kawm.

Lub PSA structured muab tus neeg muas zaub nrog qhov tiav, los siav txhua tus xav tau.

Muaj cov automation muaj cov kev pab thiab cov kev kawm nyob txawv muaj ntau seem siv specialised ua hauj lwm hauv chaw thematic thiab nrog rau cov chaw zov.

Xyoo muab, rau cov chaw rau pej xeem thiab tsoom, kev xyaum paths thiab nyiaj thiab tseem yuav catalog.

PSA Corporation Ltd ntawm 2005, Nyob rau hauv lawv lub tswv yim kev loj hlob thiab tuaj lub sij hawm, txiav txim siab los siv qhov zoo nrog tswj lawv hauv accordance nrog ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.

Psa Corporation Ltd yog ib tug kawm paub cai zov kev kawm Organisation mus rau hauv thaj av Puglia nyob rau hauv daim duab. 25 subparagraph 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 Lub yim hli ntuj 2002 e s.m.i. thiab pom zoo los ntawm Executive Act nr. 1856 ntawm 05/11/2020 (Kev Xyaum Ua Hauj Lwm N-4KY6UN5) – Nom Bulletin of the Apulia Thaj av ntawd nr. 74 ntawm 06/03/2021.

Mus rau saum