PSA koolitus

Kasvamiseks ja muutuva maailmaga kohanemiseks on oluline saada ajakohast koolitust..

PSA on üles ehitatud nii, et see pakuks kliendile täielikku teenust, Suudab rahuldada kõik teie vajadused.

See pakub tööstusautomaatika ja erialaseid koolitusteenuseid erinevatel tasanditel, kasutades eksperte, kes on spetsialiseerunud temaatilistele tugivaldkondadele ja koostöös sertifitseeritud asutustega..

Juba aastaid on ta pakkunud, avalik-õiguslikele ja eraõiguslikele asutustele, erialaseid ja täiendkoolitusi, mida rahastatakse ja kataloogitakse.

PSA Corporation srl alates 2005, vastavalt oma arengustrateegiatele ja vastavalt aegadele, on otsustanud rakendada standardile vastavat kvaliteedisüsteemi ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.

Psa Corporation srl on koolitusasutus, mis on akrediteeritud Apuulia piirkonda vastavalt kunstile.. 25 koma 1 piirkondlikust õigusest nr.15 7 August 2002 ja s.m.i. ja heaks kiidetud täitevseadusega nr. 1856 ning 05/11/2020 (tegevusjuhis N-4KY6UN5) - Apuulia piirkonna ametlik bülletään nr. 74 ning 06/03/2021.

Mine üles