Formació PSA

Per créixer i adaptar-se als canvis del món és imprescindible sempre actualitzar la formació.

El PSA està estructurat per oferir al client un servei complet, capaç de satisfer totes les necessitats.

Ofereix serveis d'automatització industrial i formació professional a diferents nivells amb experts especialitzats en àrees temàtiques i en col·laboració amb agències certificades.

Durant anys es reparteix, per entitats públiques i privades, camins de FP i finançat i continua al catàleg.

PSA Corporation Ltd de 2005, Segons les estratègies de desenvolupament i en consonància amb els temps, va decidir implementar un sistema de gestió interna de qualitat d'acord amb ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.

PSA Corporation Ltd és una entitat de formació acreditada de la regió de Pulla a art. 25 subapartat 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 Agost 2002 e s.m.i. i aprovada per la Llei executiva núm.. 1856 de 05/11/2020 (codi de pràctiques N-4KY6UN5) - Butlletí Oficial de la Regió puglia núm.. 74 de 06/03/2021.

Anar a dalt