Výcvik PSA

Rast a prispôsobiť meniacim sa svetom je nevyhnutné vždy aktualizovať školenia.

PSA je štruktúrovaný poskytnúť zákazníkovi kompletný servis, schopní uspokojiť každú potrebu.

Ponúka služby priemyselnej automatizácie a odborného vzdelávania na rôznych úrovniach s využitím špecializovaných odborníkov v tematických oblastiach a v spolupráci s certifikovaným agentúr.

Rokov prináša, pre verejných a súkromných subjektov, odbornú prípravu ciest financované a pokračuje do katalógu.

PSA Corporation Ltd z 2005, V závislosti na ich rozvojových stratégií a v súlade s dobou, rozhodli implementovať systém vnútornej kvality riadenia v súlade s ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.

Psa Corporation Ltd je akreditovaná organizácia školenia Puglia kraja pod umenie. 25 pododseku 1 Della Legge Regionale n. 15 del 7 Augusta 2002 e s.m.i. a schválený zákon č. 76 vedenia 5/02/2013 -Úradný vestník regiónu Puglia č 99 18/07/2013.

Prejsť na začiatok