Κατάρτιση PSA

Να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο κόσμο είναι απαραίτητο να ενημερώσετε πάντα κατάρτισης.

Το PSA είναι δομημένο για να παρέχει στους πελάτες μια πλήρη υπηρεσία, σε θέση να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη.

Προσφέρει υπηρεσίες βιομηχανικού αυτοματισμού και επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα χρησιμοποιώντας ειδικούς σε θεματικές ενότητες και σε συνεργασία με πιστοποιημένες υπηρεσίες.

Για χρόνια παραδίδει, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μονοπάτια της επαγγελματικής κατάρτισης και χρηματοδοτείται και συνεχίζει στον κατάλογό.

PSA Corporation Ltd από 2005, Ανάλογα στις αναπτυξιακές στρατηγικές τους και σύμφωνα με τους χρόνους, αποφάσισε να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.

PSA Corporation Ltd είναι διαπιστευμένος οργανισμός κατάρτισης στην περιφέρεια της Απουλίας, στο πλαίσιο της τέχνης. 25 εδάφιο 1 ν. della Legge Regionale 15 del 7 Αυγούστου 2002 ε s.m.i. και εγκρίνεται από το νόμο αριθ. 76 της ηγεσίας 5/02/2013 -Επίσημη Εφημερίδα της Περιφέρειας Απουλίας δεν 99 της 18/07/2013.

Μεταβείτε στην κορυφή