Szkolenie PSA

Rosną i przystosować się do zmieniającego się świata jest niezbędne w celu zaktualizowania zawsze szkolenia.

PSA jest tak skonstruowane, aby zapewnić klientowi kompleksową obsługę, stanie zaspokoić każdą potrzebę.

Oferuje usługi automatyki przemysłowej i szkolenia zawodowego na różnych poziomach za pomocą wyspecjalizowanych ekspertów w obszarach tematycznych i we współpracy z certyfikowanych agencji.

Od lat zapewnia, dla podmiotów publicznych i prywatnych, ścieżki kształcenia zawodowego finansowane i w dalszym ciągu katalog.

PSA Corporation Ltd z 2005, W zależności od ich strategii rozwoju i razy, zdecydowali się na zaimplementowanie systemu zarządzania jakości wewnętrznych zgodnie z ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008.

Psa Corporation Ltd jest akredytowana organizacja szkolenia na obszarze sztuki regionu Puglia. 25 akapit 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 Sie 2002 e s.m.i. i zatwierdzony przez ustawy nr 76 przywództwa 5/02/2013 – Dziennik Urzędowy regionu Puglia nie 99 18/07/2013.

Przejdź do góry