Προειδοποίηση 10/2014

Avviso10. Τελική κατάταξη

Δημόσια ανακοίνωση FG/10/2014, ΆΞΟΝΑΣ IV – ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ

«Καριέρα για συστήματα στρατηγικές παραγωγής στην Απουλία»

Φυσικά τεχνικός συντακτική επεξεργασία υλικού, σύλληψη,

έργο ελέγχου/σχέδιο και γραφικός»

Διαβάθμιση που έχει εγκριθεί από det. 2014/0003007 του 24/11/2014 και δημοσιεύτηκε στο. BURP # 166 της 4/12/2014. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την επαρχία της Foggia, με δ. Δ. n. 3007 του 24/11/2014 δημοσιευθεί στο BURP δεν. 166 του 04/12/2014

Leggi tutto...

Προειδοποίηση 10. Λίστα υποψηφίων παραδέχθηκε στην επιλογή

Δημόσια ανακοίνωση FG/10/2014, ΆΞΟΝΑΣ IV – ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ
«Καριέρα για συστήματα στρατηγικές παραγωγής στην Απουλία»
Φυσικά τεχνικός συντακτική επεξεργασία υλικού, σύλληψη,
έργο ελέγχου/σχέδιο και γραφικός»

Διαβάθμιση που έχει εγκριθεί από det. 2014/0003007 του 24/11/2014 και δημοσιεύτηκε στο. BURP # 166 της 4/12/2014. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την επαρχία της Foggia, με δ. Δ. n. 3007 του 24/11/2014 δημοσιευθεί στο BURP δεν. 166 του 04/12/2014

Leggi tutto...

Δημόσια ανακοίνωση αριθ.. 10/2014

PROVINCIA DI FOGGIA

AVVISO PUBBLICO FG 10/2014

 

POR Puglia FSE 2007/2013 – Δημόσια ανακοίνωση FG/10/2014, ΆΞΟΝΑΣ IV – ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την επαρχία της Foggia, με δ. Δ. n. 3007 του 24/11/2014 pubblicata sul Burp n.166 del 04/12/2014.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, από το κράτος, η περιφέρεια της Απουλίας για την υλοποίηση των σχεδίων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ POR PUGLIA 2007-2013 αναθέσει την επαρχία της Foggia.

Leggi tutto...

Μεταβείτε στην κορυφή