Avviso 10/2014

Avviso10. Ranking zaum kawg

Pej xeem tsab FG/10/2014, AXIS IV – TIB NEEG LUB PEEV

"Lwm yam kev xaiv yaam ntau lawm lub hauv Puglia"

Editorial khoom ua ti teg taw thiab thaum kawg, conception,

ib qhov tswj/teeb duab thiab duab"

Kev faib tawm kev pom zoo los ntawm det. 2014/0003007 ntawm 24/11/2014 thiab muab lo rau. QAIS # 166 ntawm 4/12/2014. Peb tes num pom zoo los ntawm lub xeev ntawm Foggia nrog d. D. n. 3007 ntawm 24/11/2014 luam tawm rau QAIS tsis. 166 ntawm 04/12/2014

Leggi tutto...

Avviso 10. Daim ntawv teev cov txheeb tu xaiv

Pej xeem tsab FG/10/2014, AXIS IV – TIB NEEG LUB PEEV
"Lwm yam kev xaiv yaam ntau lawm lub hauv Puglia"
Editorial khoom ua ti teg taw thiab thaum kawg, conception,
ib qhov tswj/teeb duab thiab duab"

Kev faib tawm kev pom zoo los ntawm det. 2014/0003007 ntawm 24/11/2014 thiab muab lo rau. QAIS # 166 ntawm 4/12/2014. Peb tes num pom zoo los ntawm lub xeev ntawm Foggia nrog d. D. n. 3007 ntawm 24/11/2014 luam tawm rau QAIS tsis. 166 ntawm 04/12/2014

Leggi tutto...

Pej xeem pom tias tsis muaj. 10/2014

XEEV KEV FOGGIA

DAIM NTAWV CEEB TOOM RAU PEJ XEEM FG 10/2014

 

POR Puglia ESF 2007/2013 – Pej xeem tsab FG/10/2014, AXIS IV – TIB NEEG LUB PEEV. Peb tes num pom zoo los ntawm lub xeev ntawm Foggia nrog d. D. n. 3007 ntawm 24/11/2014 nyob rau qais # 166 ntawm 04/12/2014.

Peb tes num Foster ib feem ntawm cov ESF, los ntawm lub xeev, los ntawm thaj av ntawd Puglia rau lub realization ntawm cov kev pab them nqi rau kev siv cov dej num ESF POR PUGLIA 2007-2013 nog rau lub xeev ntawm Foggia.

Leggi tutto...

Mus rau saum