Thông báo công khai n. 2/2016

Mã khóa học: 14343

Mô-đun đào tạo: LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ PC

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 06/02/2017 Để 15/03/2017

 

Mã khóa học: 14338

Mô-đun đào tạo: THƯƠNG MẠI, CỤC QUẢN LÝ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 19/01/2017 Để 21/02/2017

 

Mã khóa học: 14351

Mô-đun đào tạo: NIC – LÕI THÔNG TIN KHÁI NIỆM – TIN HỌC CƠ BẢN

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 10/01/2017 Để 02/02/2017

 

Mã khóa học: 14354

Mô-đun đào tạo: HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG: DẠNG 2

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 10/01/2017 Để 27/01/2017

 

Mã khóa học: 2657

Mô-đun đào tạo: TIẾNG ANH TRUNG CẤP (LIV. A1 – A2 CỦA HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU; LIV. 5 CỦA TRINITY)

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 05/12/2016 Để 22/12/2016

 

Mã khóa học: 11301

Mô-đun đào tạo: HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG: DẠNG 1

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 25/11/2016 Để 22/12/2016

 

Mã khóa học: 2467

Mô-đun đào tạo: LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ PC

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 21/11/2016 Để 23/12/2016

 

Mã khóa học: 2453

Mô-đun đào tạo: TIẾNG ANH CƠ BẢN (LIV. A0 – A1 CỦA HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU; LIV. 3 CỦA TRINITY)

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 10/11/2016 Để 25/11/2016

 

Mã khóa học: 2425

Mô-đun đào tạo: BỔ SUNG CHO VIỆC MUA LẠI ECDL (POST NIC)

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 04/11/2016 Để 11/11/2016

 

Mã khóa học: 2419

Mô-đun đào tạo: NIC – LÕI THÔNG TIN KHÁI NIỆM – TIN HỌC CƠ BẢN

Ngày Bắt đầu/Kết thúc: Từ 04/10/2016 Để 27/10/2016

Đi tới Đầu trang